digital transformation solutions build or buy
Technology Build vs. Buy – Insights into status quo in Vietnam and Asia

Today’s organizations have almost stopped asking “Should or shouldn’t we have a go for digital transformation (DX)?”. What is for discussion now is rather: “Which approach is the best for our digital transformation solutions?” As for some businesses, this is not kind of decisions to make annually but rather quarterly or even monthly, CEOs find […]

tìm kiếm chuyên gia tư vấn khởi nghiệp
Tìm kiếm đối tác tư vấn khởi nghiệp – 5 lời khuyên cho founders

Khởi nghiệp không nên là một hành trình cô đơn. Bên cạnh co-founder và core team, bạn cần một đội ngũ cộng sự có kiến thức và kinh nghiệm nhằm đưa ra lời khuyên từ bước lên kế hoạch kinh doanh cho đến những ngày đầu ra mắt sản phẩm. Ngay cả Mark Zuckerberg, Bill […]