startup mistakes at product discovery stage
How startup failures can be predicted in Product Discovery stage

If critical thinking and solution seeking are your nature, you might probably be able to come up with new ideas easily and frequently. It’s a gift but sometimes a curse, as between an idea and a successful product is such a long (and in 90% cases, sad) story! Indeed, many startups failed because they were […]

newly opened AI company in Vietnam
Dutch AI company Y.Digital announces its new office opening in Vietnam

Leading AI company Y.Digital, headquartered in the Netherlands, has just opened its 1st office in Asia last month. The company is a trusted AI partner of many A-brands in finance, health and utilities (Air France, Damen, ING, Transavia, Heineken, etc.). With this strategic move, Y.Digital is starting to expand its footprint to the APAC market. […]

top outsourcing software trends in chatbots
Top Offshore Software Outsourcing Trends in Chatbots

Outsourcing is one of the best-chosen business programming techniques by marketing experts all over the world. When you do a search online, you can find outsourcing as the common platform chosen by small to large size groups of businesses to enhance their business strategies. Let’s see here the top offshore software outsourcing trends in chatbots. […]

Enable Startup
Tìm kiếm đối tác tư vấn khởi nghiệp – 5 lời khuyên cho founders

Khởi nghiệp không nên là một hành trình cô đơn. Bên cạnh co-founder và core team, bạn cần một đội ngũ cộng sự có kiến thức và kinh nghiệm nhằm đưa ra lời khuyên từ bước lên kế hoạch kinh doanh cho đến những ngày đầu ra mắt sản phẩm. Ngay cả Mark Zuckerberg, Bill […]

High performance team agile
Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 2

Khởi nguồn là một phương pháp tiếp cận được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, Agile trong những năm gần đây đã vượt ra khỏi địa hạt này và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực non-tech khác như quản lý nhân sự, marketing, quản trị và lãnh đạo.  Câu hỏi mà […]

High performance team agile
Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 1

Khởi nguồn là một phương pháp tiếp cận được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, Agile trong những năm gần đây đã vượt ra khỏi địa hạt này và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực non-tech khác như quản lý nhân sự, marketing, quản trị và lãnh đạo.  Câu hỏi mà […]