top outsourcing software trends in chatbots
List of top chatbot trends for Offshore Software Outsourcing Company

The right outsourcing of business with the help of experienced candidates can help the company owners to get a leading position in the search page results.

Enable Startup
Tìm kiếm đối tác tư vấn khởi nghiệp – 5 lời khuyên cho founders

Khởi nghiệp không nên là một hành trình cô đơn. Bên cạnh co-founder và core team, bạn cần một đội ngũ cộng sự có kiến thức và kinh nghiệm nhằm đưa ra lời khuyên từ bước lên kế hoạch kinh doanh cho đến những ngày đầu ra mắt sản phẩm. Ngay cả Mark Zuckerberg, Bill […]

High performance team agile
Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 2

Khởi nguồn là một phương pháp tiếp cận được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm, Agile trong những năm gần đây đã vượt ra khỏi địa hạt này và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực non-tech khác như quản lý nhân sự, marketing, quản trị và lãnh đạo.  Câu hỏi mà […]

High performance team agile
Chiến Lược Xây Dựng High-Performance Team Vận Dụng Tinh Thần Agile – Phần 1

Agile có thực sự lý tưởng, “toàn năng” như cách mà người người nhà nhà đang nói về nó? Về cơ bản, câu trả lời của tôi là “Có”, bởi Agile từ góc nhìn của cá nhân tôi là một tinh thần, hơn là một bộ quy tắc, và tinh thần đó đa phần là có lợi.

e-commerce unsplash
The best practices for eCommerce UX-UI Design – Part 2

We have just walked through key principles to craft a good UX-UI design for your e-Commerce website. We have tried not to overload this article with unnecessary details, telling you just things that influence the result most profoundly.

Book
The best practices for eCommerce UX-UI Design – Part 1

To website visitors, these terms mean respectively how a website interacts with them and the way it looks. To eCommerce owners, they mean much less abstractly: conversion rate optimization.